• Chemia konsulting

  Ocena i weryfikacja poprawności wykonanych kart charakterystyk

  więcej
 • Chemia konsulting

  Doradztwo i konsultacje w zakresie rozporządzenia REACH

  więcej
 • Chemia konsulting

  Klasyfikacja i oznakowanie według przepisów CLP

  więcej

Oferta

 1. Karty charakterystyki (MSDS) – sporządzenie, ocena i weryfikacja poprawności:
  • opracowywanie polskich kart charakterystyki na podstawie oryginalnych kart producenta, uwzględniających terminologię stosowaną w przepisach krajowych i polskim przemyśle chemicznym oraz inne wymogi polskich przepisów prawa,
  • klasyfikowanie mieszanin chemicznych (zagrożenia fizyczne, dla zdrowia, dla środowiska) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP),
  • projektowanie standardu graficznego i układu kart charakterystyki produktów chemicznych,
  • Aktualizacji kart charakterystyki o informacji wynikających z polskich przepisów, dotyczących m.in.: najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy, klasyfikacji odpadów, przepisy z zakresu: transportu, obchodzenia się z produktami chemicznymi, ich składowania oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • pełna aktualizacja kart charakterystyki według zmieniających się przepisów prawa polskiego i europejskiego - dostosowanie pod aktualne wymogi rozporządzenia REACH i CLP
 2. Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych – przygotowanie, ocena i weryfikacja poprawności klasyfikacji i oznakowania na etykietach na opakowaniach jednostkowych według przepisów CLP.
 3. Produkty biobójcze - Przygotowywanie dokumentów rejestracyjnych według procedury narodowej oraz nowych procedur unijnych – karty charakterystyki, etykiety, ulotki informacyjne oraz wnioski rejestracyjne.
 4. Wparcie przedsiębiorców w wdrażaniu przepisów REACH w szczególności w zakresie analizy obowiązków przedsiębiorcy, rejestracji, obiegu dokumentacji w łańcuchu dostaw oraz ograniczeń i zakazów stosowania wybranych substancji chemicznych.
 5. Stosowanie substancji i mieszanin chemicznych – analiza i wdrożenie obowiązków wynikających z zagrożenia stosowania i magazynowania chemikaliów, również w zakresie BHP
 6. Analiza bezpieczeństwa w zakresie warunków magazynowania chemikaliów.
 7. Doradztwo stałe – w ramach umowy o współprace w zakresach świadczonych usług
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.