• Chemia konsulting

  Ocena i weryfikacja poprawności wykonanych kart charakterystyk

  więcej
 • Chemia konsulting

  Doradztwo i konsultacje w zakresie rozporządzenia REACH

  więcej
 • Chemia konsulting

  Klasyfikacja i oznakowanie według przepisów CLP

  więcej

Witamy na stronie Chemia Konsulting

Zasadniczym warunkiem bezpieczeństwa w obrocie chemikaliami i produktami chemii użytkowej jest zapewnienie dostępu do pełnej i rzetelnej wiedzy o możliwych zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz otaczającego nas środowiska, jakie niesie za sobą stosowanie ww. substancji.

Z tego też powodu zrodziła się potrzeba stworzenia jednolitej i dokładnej klasyfikacji produktów chemicznych pod kątem ewentualnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w trakcie obrotu nimi lub w sytuacjach awaryjnych, a także ustanowienia jednolitego i czytelnego systemu oznakowania gotowych produktów, zarówno w trakcie transportu, jak i w późniejszym stosowaniu.

Wprowadzenie jednolitego systemu klasyfikacji i oznakowania oraz określenie zagrożeń wynikających z produkcji, importu i stosowania substancji i mieszanin chemicznych może stanowić dla wielu przedsiębiorców problem związany ze zrozumieniem i interpretacją nowych wymagań prawnych (REACH i CLP) dotyczących chemikaliów.

Biuro konsultingowe „MARCON” działa na rynku od 2008 roku realizując zadania w zakresie udzielania pomocy przedsiębiorcą w wdrażaniu tematyki wprowadzania do obrotu i stosowania substancji i mieszanin chemicznych.

Naszą działalność opieramy an realizowaniu potrzeb naszych klientów, dogłębnie analizując problematykę, z którą się spotykamy wykorzystując doświadczenie naszych ekspertów, aby zapewnić najlepsze wykonanie zadania, które nam Państwo zawierzają.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.